недостиг на азота

Азотът – играе важна роля в процесите на растежа и размножаването на живите организми, влизайки в състава на белтъците. Като съставна част от молекулата на хлорофила, азотът играе важна роля в процесите на фотосинтезата и стимулира образуването на фотосинтезата. Азотът е основен фактор и за формирането и развитието на плодовете и семената, влияе пряко върху количеството на добивите.

Виж още: Азот
Фосфор

Фосфор - Функциията на фосфора в растението е свързана с доставяне на енергия за биологичните процеси, като участва в изграждането на аминокиселините и белтъчините. Наличието му ускорява растежа и подобрява развитието на кореновата система на младите растения и стимулира вкореняването им. Повишава устойчивостта на растенията към измръзване, повишава усвояването на почвената влага и устойчивостта на растенията към засушаване. Подобрява приема на други хранителни вещества от почвата и спомага за тяхното усвояване от растенията, ускорява покълването на семената, води до по-бърз цъфтеж и зреене на плодовете.

Виж още: Фосфор
Недостиг на магнезий

Магнезий – В растителния организъм магнезия участва в изграждането на хлорофила, а чрез него и в процеса на асимилацията на въглеродния двуокис. Магнезият играе важна роля в обмяната на въглехидратите, улеснявайки образуването и разпадането на съединенията на глюкозата и фосфорната киселина. Този елемент играе известна роля и в синтезирането на нуклеопротеидите, мазнините и аскорбиновата киселина.

Виж още: Магнезий
Дефицит на калий

Калий - Калият, най-общо, прави растенията устойчиви на стрес. Студоустойчивостта на растенията се влияе значително от осигуреността с калий, тъй като при по-висока концентрация на клетъчния сок (вследствие на по-добрата асимилация), точката на замръзване се понижава. Наличието на калия води до повишаване на устойчивостта на растенията срещу причинителите на болести, особено на гъби и бактерии.

Виж още: Функции на калия
Недостиг на цинг

Цинк - От полските култури най-добър индикатор за недостиг на цинк е царевицата, при която между жилките на листата от основата докъм върха се появяват широки и тесни светлозелени, жълтобелезникави и матовопрозрачни ивици. Главните жилки запазват зеления си цвят. Понякога по долната част на петурата се появяват големи и малки жълтобелезникови петна, някои от които, а често и стъблото са без пигменти (хлороза-албинос); част от листата са твърди, изправени, тесни, дълги.

Виж още: Цинк
Дефицит на желязо

Желязо (Fe) - съдържа се в малки количества в растенията. Необходимо е за тяхното хранене. Желязото играе важна роля за процесите фотосинтеза и дишане. В големи количества желязото се натрупва във вегетативните органи. Растенията използват желязото в малки количества, но през целия си вегетационен период. В почвата съдържанието му се влияе от стойностите на Ph. При недостиг от желязо растенията заболяват от желязна хлороза. Недостигът на желязо първо се забелязва при младите лист, а при по-тежка форма на недостиг листата избледняват силно.

Виж още: Желязо
Дефицит на мед при пшеницата

Мед Недостигът на мед може да се прояви при органични почви с рН над 6, също на кисели и излужени почви. Младите листа пожълтяват, върховете им некротират, напомня на желязна хлороза. Възможна е и медна токсичност, главно около медни мини или в близост до лозя, продължително третирани с медсъдържащи препарати. Наподобява железен дефицит.

Виж още: Мед
Нагоре