недостиг на азота

Азотът – играе важна роля в процесите на растежа и размножаването на живите организми, влизайки в състава на белтъците. Като съставна част от молекулата на хлорофила, азотът играе важна роля в процесите на фотосинтезата и стимулира образуването на фотосинтезата. Азотът е основен фактор и за формирането и развитието на плодовете и семената, влияе пряко върху количеството на добивите.

Недостиг на азота

 

Спомага за по-висока устойчивост на растенията към абиотичен и биотичен стрес, способства за формирането на здрава и добре развита коренова система, подпомага възстановяването на посевите след неблагоприятните зимни условия, усилва братенето и залагането на повече плодни елементи.

При недостиг на азот се подтиска синтезът на хлорофила в листата, които стават по-светлозелени и жълтозелени. Нуждата от азот през отделни периоди на вегетация е различна, като изключително важно е за нарастване на листната маса. Растенията имат най-голяма нужда от азот в периода на интензивно нарастване на вегетативните органи и при залагане на репродуктивните органи. Недостига в почвата предизвиква редица смущения в растителния организъм - ненормално оцветяване, растенията остават дребни и се вдървяват, забавяне на растежа, преждевременно завършване на вегетацията. Недостигът на азот при повечето култури може визуално да се установи по първоначално избледняване или пожълтяване на жилките и разположените до тях тъкани. Продължителното азотно гладуване придава оранжев или жълтеникав оттенък на листата, които преждевременно изсъхват и окапват. Тези признаци се забелязват най-напред по старите листа, азотът има способност да се придвижва от старите и замиращи тъкани към по-младите.

nedostig azota carevitca 2nedostig na azot echemik

 

 

При житни растения (пшеница, ечемик, ръж, овес) долните листа преждевремено изсъхват. При царевицата пожълтяването на долните листа започва от върха царевицата се образува веобразен жълт участък.

Нагоре