Дефицит на желязо

Желязо (Fe) - съдържа се в малки количества в растенията. Необходимо е за тяхното хранене. Желязото играе важна роля за процесите фотосинтеза и дишане. В големи количества желязото се натрупва във вегетативните органи. Растенията използват желязото в малки количества, но през целия си вегетационен период. В почвата съдържанието му се влияе от стойностите на Ph. При недостиг от желязо растенията заболяват от желязна хлороза. Недостигът на желязо първо се забелязва при младите лист, а при по-тежка форма на недостиг листата избледняват силно.

Железен дефицит може да бъде индуциран и от преовлажняване или от тежкометална токсичност (мед, никел, цинк).

Нагоре