Недостиг на манган

Манган– наподобява магнезиев дефицит, но хлорозата е по-финно изразена. Може да се прояви при преварувани и алкални почви. При много кисели, лошо дренирани почви е възможна манганова токсичност. При недостиг на манган растенията забавят растежа си, по листата им се появяват сиви петна и добивът остава нисък., Чувствителност към мангановият недостиг проявяват също слънчоглед, захарно цвекло, памук и др.

Смущения при недостиг на манган.

В по-младите и в средните по възраст листа на всички страдащи от манганов недостиг култури се разграждат хлорофилът и скорбялата, клетките се свиват и отмират, което води до свиване на епидермалните тъкани, доближаване на горния и долния епидермис и появяване на кафяви до черно-кафяви некрози, перфориращи се понякога. Тези смущения при отделните култури се проявяват специфично и са известни с различни наименования - сива петнистост, петниста жълтеница, мокра или блатна петнистост, манганова хлороза и др.

Чувствителни към сива петнистост още през първите дни на растежа си е овесът, ечемикът, пшеницата, ръжта и царевицата. По листата между жилките се появяват най-напред отделни светложълти точковидни петна или къси прекъснати ивици, които след това стават сиви (при овеса) до възбели (при ръжта). При силен недостиг на манган те са сливат по дължината на листата във вид на дълги непрекъснати ивици, които постепенно засъхват, стават кафяви и образуват участъци от мъртва тъкан. Освен тези признаци по листата се появява тясна напречна линия на отслабен тургор, или на засъхване, линия на увяхването, или отслабването. При овеса и ръжта тази линия преминава през средата на листа, а при пшеницата - по-близо до неговия край. При ранно и силно заболяване растенията може да загинат, а при по-слабо поражение цъфтят, но образуват малко семена. 

Липсата или недостигът на манган предизвиква следните по-важни заболявания в растенията: манганова хлороза;манганова некроза; сива петнистост при житни култури;

Нагоре