дефецит на бор при ечемика

Бор – растенията имат забавен растеж, листата са дребни, груби и чупливи, наблюдава се отмиране на растежните точки, удебеляване на тъканите, вкорковяне на листните дръжки и петурата, сърцевината на кореноплодите покафенява и загнива. При недостиг на бор в почвата растенията образуват слаби корени, листата и стъблата се изкривяват, цветовете окапват.. Борен недостиг най-често се явява на леки почви с рН над 6,5 или при наскоро варувани почви, особено в сухи лета, следващи влажна пролет.

Дефицит на бор при ечемик

При всички растения и особено при двусемеделните в случай на недостиг на водоразтворими борни съединения в почвата най-напред се засягат растежните точки, загива вегетационният връх на стъблото, спира развитието на старите и формирането на нови органи - стъбло, корени, пъпки, цветове. Листата пожълтяват, след което потъмняват, а дръжките им стават крехки. При някои растения се наблюдават различни видове изкривяване, усукване, разцепване или разкъсване на стъблото поради изменението на растежа на тъканите в различна степен. Главният коренна растенията обикновено не се доразвива, надебелява и при някои растения, например царевица, става трошлив. Недостиг на бор през периода на цъфтеж предизвиква нарушение в нормално развитие на прашеца и особено на завръзите, поради което голяма част от цветовете остават неоплодени и опадват, рязко снижаване на добива от семена и тяхното качество.

Нагоре