Недостиг на молибден при царевицата

Молибден В тъканите на растенията молибденът се съдържа в значително по-малки количества (0,1-20 mg/kg суха маса), отколкото другите метали микроелементи. Обикновено бобовите растения съдържат повече молибден (0,5-20 mg/kg), отколкото небобовите (0,1-1,0 mg/kg), надземните органи - повече, отколкото корените, листата - повече, отколкото кореноплодите и клубеноплодите. С най-голямо съдържание на молибден обаче са грудките на бобовите растения.

Молибденът участвува в много процеси на метаболизма на растения, но главно в регулирането на редукционно-окислителните реакции в някои звена на обмена на азота, фосфора и желязото и в биосинтезата на хлорофила, въглехидратите и аскорбиновата киселина.

При недостиг на молибден в растенията те изостават силно в своето развитие, листната петура намалява и добива хартиен вид, краищата некротират. При недостиг на молибден фотосинтезата е намалява и често се наблюдава повишено натрупване на нитрати. Цветовете издребняват, добивите намаляват, качеството на продукцията е влошено. Молибденов дефицит се явява само на кисели почви.Тази неинфекциозна болест напоследък обхваща все по-големи площи.

Недостиг на молибден

Симптоми. Молибденовият недостиг се проявява също в ранните фази от развитието на растенията, но след образуване на трети лист. Болестта най-често се наблюдава на определени участъци, неравномерно в посева. Болните растения силно изостават в растежа и развитието и са хлоротични. Хлорозата започва от върха на най-долните листа и бързо напредва към основата им. При силна проява засегнатите тъкани некротират, като най-напред загиват най-долните листа, а след това и тези от по-горните етажи на растенията.

Източник на вредата. Недостиг на молибден. Симптомите на болестта се проявяват върху почви с кисела реакция и при обилно торене с азотни торове.

Нагоре