Недостиг на сяра

Сяра - Обикновено е нужна на културите в количества, близки до тези на фосфора. Важна е за производството на протеин. Сярата е включена в образуването на хлорофил и активизирането на ензимите. Тя е част от витамините биотин и тиамин и е необходима за образуването на синапено масло и други. Недостигът на сяра наподобява този на азот по появата на жълтеникави листа, но тук симптомите се проявяват първо при по-младите листа.

Растенията, страдащи от недостиг на S, са малки и с издължени стебла, растежът и зреенето на зърното са забавени, азотната фиксация е намалена, плодовете не узряват напълно; добивите са намалени и с ниска масленост. Излишъкът на сяра под формата на серен диоксид (SO₄) уврежда органите на растенията.

Нагоре