АГРОЛАБ КОНСУЛТ ЕООД се занимава с търговия на едро и дребно с торове, микроелементи и аминокиселини; почвени и листни анализи, анализи на торове и вода; консултантски услуги, свързани със схеми на торене, технологии на отглеждане и растителна защита.

Продуктите и услугите, които АГРОЛАБ КОНСУЛТ ЕООД предлага са свързани най-вече с отглеждането на пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед.

Тенденцията на постепенното преминаване на българското земеделие от екстензивен към интензивен тип наложи създаването на фирма, „Агролаб Консулт'' ЕООД, неразделна част от семейството на Агролаб Груп България.

В основата са възгледите на нашия екип, че модерно земеделие се прави със  съвременна наука и адаптивна технология. В тази връзка през 2012 година, фирмата откри своята съвременна и на европейско ниво лаборатория за почвени анализи. В нея се извършват анализи на почви и води с цел получаване на адекватна информация за нуждите на растенията. След анализиране на получените данни от нашите специалисти се изготвя схемата на торене на отделната култура.

Едно от основните направления в торенето е листното подхранване , което покрива в точния момент нуждите на растенията от макро и микро елементи. В  тази връзка  през 2013 година   фирма  ,,Агролаб Консулт'' ЕООД  стана представител на утвърдилата се в Европа фирма за листни торове AGRI Fe. M. Ltd. - GREECE, с чиято помощ в нашето земеделие влязоха нови революционни решения в листното хранене на растенията. Големият набор от високо технологични и качествени продукти позволява на нашите специалисти да Ви изготвят най-оптималната схема за торене на Вашите култури по отношение на параметрите:  цена – качество.                            

Нашата пряка връзка с Вас е гаранция за успешния Ви бизнес !                                           

Нашето мото е:   „За всеки клиент - индивидуално решение!“

Нагоре