Лаборатория

Стремежът към повишаването на добивите и качеството на получената селскостопанска продукция е невъзможно без извършване на балансираното торене на културата. Основен фактор за точното определяне на торовите норми при различните култури е извършването на почвен анализ.

С почвеният анализ се постигат две основни цели:

1. Постигане на оптималния баланс на основните хранителни елементи.

2. Осигуряване на нужните хранителни вещества за всяка почва и всяка култура.

Торенето с еднакви торови норми на различни почвени типове и различни масиви води до намаляване доходността от 1 дка и неправилно насочване на финансовия ресурс. За преодоляване на тези недостатъци , през 2012 година Фирма ,,Агролаб Консулт ‘‘ЕООД   създаде лаборатория за анализ на почви и води на европейско ниво. Лабораторията е оборудвана с апарати на известните фирми Хах-Ланге - Германия, Sherwood - Англия, Спекол - Швейцария и други.

Лабораторията работи с висококлалифицирани кадри, използващи най-новите методи в земеделската агро химия.

Специализираните услугите, които лабораторията предлага са:

1.     Взимане на почвени проби от мобилна сонда и екип на фирмата.

2.     Определяне на водоразтворимите (усвойми) форми на макро (N,P,K ), микро елементи, хумус и pH на пробата.

3.     Изготвяне на препоръки за торене.

Екипът на лабораторията на ,,Агролаб Консулт ‘‘ЕООД   осигурява по договаряне и наблюдение на посевите по време на цялата вегетация с цел своевременно откриване и реагиране при всеки недостиг и аномалии в развитието на културите.

Нашето мото е:  ИНДИВИДУАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ВСЕКИ КЛИЕНТ!

 

View the embedded image gallery online at:
http://agrolab.bg/za-nas/laboratoria.html#sigFreeIda20d63d467

Нагоре